FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông

FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông

FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông

Truyền hình FPT - Ngày 9/9, Tâpk đoàn FPT sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho khoảng 16.000 cổ đông của công ty bằng tiền với tỷ lệ 10%.
Truyền hình FPT - Ngày 9/9, Tâpk đoàn FPT sẽ trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho khoảng 16.000 cổ đông của công ty bằng tiền với tỷ lệ 10%.

Theo Nghị quyết HĐQT FPT ngày 31/7, tỷ lệ cổ tức được chi trả tương ứng với 1.000 đồng/CP. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8. Ngày chốt danh sách cổ đông là 21/8.
 
Cùng với việc thông qua chi trả cổ tức lần 1 cho cổ đông, HĐQT cũng thông qua việc FPT tăng vốn điều lệ cho 3 đơn vị thành viên, gồm: FPT Software, FPT Trading và FPT Invest, lần lượt lên 700 tỷ đồng, 680 tỷ đồng và 800 tỷ đồng.

                FPT trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông

Trước đó, vào đầu tháng 7, tập đoàn đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, từ 3.456 tỷ đồng lên 3.975 tỷ đồng. Đây là số tiền trong đợt phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu mới hoàn tất.
 
Năm 2015, FPT đề xuất mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt 20% (2.000 đồng/cổ phiếu). Mức chia cổ tức bằng tiền mặt của cả năm 2015 sẽ do Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 quyết định. Tập đoàn cũng đặt ra kế hoạch tăng trưởng tăng 13% doanh thu, tương ứng lợi nhuận trước thuế tăng 16%.
 
Kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn ghi nhận doanh thu hợp nhất 19.328 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch lũy kế. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 105% kế hoạch luỹ kế.

Nguồn tin: Chungta.vn